WAMA EDIH

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe i pozwalają na zwiększenie konkurencyjności firm. Europejski zasięg sieci ułatwia wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy potrzebne umiejętności nie są dostępne lokalnie.

News