Global Artificial Intelligence Association

Join the field of Collective Creativity

Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie globalnej żywej inteligencji. Dlatego stworzyliśmy Wirtualną Florencję – think tank zrzeszającego geniuszy z całego świata i Invisible College – platformy do nauki otwartej oraz AI pomagającej współtworzyć z ludźmi najlepsze rozwiązania dla świata.

Global Artificial Intelligence Association

Become the resident of virtual Florence

W historii naszego gatunku, bywały okresy, w których pojedyncze eksplozje ludzkiego geniuszu dawały początek wielkim zmianom. Jednak dopiero kolektywne działania wielkich umysłów dokonywały prawdziwych zmian
naszych paradygmatów. Naszym celem jest stworzenie platformy, która dokona globalnego połączenia między współczesnymi geniuszami, wizjonerami i liderami. Nowoczesna Wirtualna Florencja, to platforma dla
myślicieli, naukowców, przedsiębiorców, nauczycieli duchowych, filozofów i artystów, którzy wykorzystując kolektywną kreatywność i moc maszyn będą pracować nad rozwiązaniem globalnych i lokalnych problemów.

Global Artificial Intelligence Association

Invisible College for the real results

To platforma zrzeszająca pojedynczych ludzi i instytucje naukowe wokół wspólnych dla świata problemów. To społeczność mającą świadomość, że tylko synergia doświadczeń i wiedzy różnych jednostek pozwoli nam
przetrwać. Aby zwiększyć nasze szanse, musimy przeprojektować naszą technologię aby służyła człowiekowi, wrócić do konceptu nauki otwartej i zacząć wspólnie pracować nad przyszłością. Nie mamy już czasu. Musimy zacząć działać teraz..

News

The best private investors in 2021 will be awarded in the Business Angel of the Year competition

Business angels, i.e. private investors who support startups through 'smart money' - capital, as well as knowledge, experience and access to a network of contacts - help young companies enter new stages of development.
Read more

Masters & Robots with GAIA

How can we make technologies that surround us become emotion-aware and our interactions with them more personalized, relevant, and authentic?
Read more

Road to IGF 2021 - "Ethics in Technology" conference

UN Internet Governance Forum in December in Katowice, Poland. And already on May 31 one of the preceding events, with participation of world-class experts - the "Ethics in Technology" conference. You are invited!
Read more