Jest tylko jedna droga do Uratowania naszej planety

Nasza przyszłość zależy od tego jaką AI stworzymy

Czeka nas teraz kolejny krok w rozwoju. Musimy nauczyć się wykorzystywać maszynowy rodzaj inteligencji dla świadomej ewolucji naszego gatunku. Przyszedł czas na symbiozę tego, co najlepsze w nas z tym, co najlepsze w AI. Dziś potrzebujemy globalnej współpracy połączonej nowego modelu kreatywności.
There is no planet B

Jako ludzkość, jesteśmy w punkcie zwrotnym w naszej historii

Nie ma planety B

Od decyzji, któ re teraz podejmiemy zależ eć będzie czy przetrwamy, jako gatunek czy nie. Ale na te decyzje nie mogą wpływać proste rachunki strat i zyskó w. Bo świat, w któ rym żyjemy potrzebuje więcej niż dobrego Excela. Potrzebuje nowego rodzaju ś wiadomoś ci połączonej z globalną odpowiedzialnością. Ale aby to się udało potrzebujemy globalnej współpracy. Ludzi i AI.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros .

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Both the coordinators and the aids are both professional and caring. They help me navigate my daily needs and make my life easier and give me what I need to live my life to the fullest.

JENNIFER
CEO | Client-First

Global Artificial Intelligence Association

Dołącz do naszej zbiorowej kreatywności

GAIA jest platformą do Otwartych Innowacji wykorzystującą collective creativity – czyli połączenie ludzkiej kreatywnoś ci z mocą obliczeniową AI. W naszym międzynarodowym Think Tanku uczestniczą ś wiatowi liderzy oraz instytuty naukowe i grupy badawcze. Wspó lnie wypracowujemy modele i strategie, które mają wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemó w globalnych i lokalnych. GAIA jest propozycja nowego rodzaju inteligencji – synergii tego co najlepszego w nas tym co najlepsze w AI.

Partnerzy

News

The best private investors in 2021 will be awarded in the Business Angel of the Year competition

Business angels, i.e. private investors who support startups through 'smart money' - capital, as well as knowledge, experience and access to a network of contacts - help young companies enter new stages of development.
Read more

Masters & Robots with GAIA

How can we make technologies that surround us become emotion-aware and our interactions with them more personalized, relevant, and authentic?
Read more

Road to IGF 2021 - "Ethics in Technology" conference

UN Internet Governance Forum in December in Katowice, Poland. And already on May 31 one of the preceding events, with participation of world-class experts - the "Ethics in Technology" conference. You are invited!
Read more